รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล

Orthopaedics

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา และอุบัติเหตุ (Sports Medicine & Trauma) ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

 

ประวัติการศึกษา

 • วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ออร์โธปิดิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–     ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค คณะบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–     การอบรมผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–     Visiting Fellow Sports medicine – University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

–     Clinical Fellow Sports medicine – Wayne State University, Detroit, Michigan, USA

–     Research Fellow Sports medicine – University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

 

ตำแหน่งทางวิชาชีพ

 • หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • แพทย์ประจำทีมชาติไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, เอเซี่ยนอินดอร์เกมส์, เอเซี่ยนบีชเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน
 • กรรมการอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์
 • อนุกรรมการฝ่ายแพทย์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวุฒิสภา ฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา 2009 – 2011
 • ประธานองค์กร Asian Society for Sports Medicine and Arthroscopy (ASSA) 2016 – 2017
 • กรรมการองค์กร Asian Arthroscopy conference (AAC) 2016 – ปัจจุบัน
 • กรรมการองค์กร Asia-Pacific Orthopaedics Association – Sports medicine section (APOA) 2017 – ปัจจุบัน
 • ประธานรับเลือก Asia-Pacific Knee, Arthroscopy and Sports Medicine Society (APKASS) 2020
 • ประธานรับเลือกอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ 2020 – 2022

 

เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านโรคกระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อไหล่ และข้อเข่า การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สามารถให้คำปรึกษา รักษา โรคกระดูก และข้อ, กล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น รักษาโดยเริ่มพื้นฐานการรักษาตามมาตรฐานขององค์กรการแพทย์ ทั้งวิธีไม่ผ่าตัด เช่น การรักษาด้วยยา การฉีดยาเข้าข้อในกลุ่มน้ำเลี้ยงข้อเทียม, PRP ฯลฯ ไปจนถึงวิธีผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery) ในข้อต่าง ๆ เช่น ข้อเข่า, ข้อไหล่, ข้อสะโพก และข้อศอก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุกระดูกหัก ข้อเคลื่อนให้บริการรวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม และโรคทางข้อ และกระดูกทุกชนิด

Socials