บริการของเรา / Our Services

– ให้คำปรึกษา รักษา โรคกระดูก และข้อ, กล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น

– คลินิกกายภาพบำบัด (Physiotherapy)

– เครื่อง X ray ด้วยระบบ Digital

– การทำหัตถการ เช่น การฉีดยาเข้าข้อในกลุ่มน้ำเลี้ยงข้อเทียม, PRP ฯลฯ

– การให้บริการผ่าตัดในโรคข้อต่างๆ

– การรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery) ในข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า, ข้อไหล่, ข้อสะโพก และข้อศอก

– การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

– การรักษาโดยการผ่าตัดโรคที่พบบ่อย ๆ เช่น นิ้วล็อค, พังพืดทับเส้นประสาท

 

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของอาจารย์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (Chiang Mai University Hospital)

วันพุธ / Wednesday             09.00 – 15.00 น.

ศูนย์ศรีพัฒน์ (Sriphat medical center, Chiang Mai University Hospital)

วันพุธ / Wednesday            15.00 – 16.30 น.

คลินิกชนะการ – เมตตาภรณ์ (CHANAKARN-MATTABHORN CLINIC)

วันจันทร์-ศุกร์ / Mon.- Fri.    17.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ / Saturday    09.00 – 12.00 น.

วันอาทิตย์ / Sunday    หยุด / Close

รพ.ราชเวช เชียงใหม่ (Rajavej Hospital)

วันศุกร์ / Friday    16.00 – 17.00 น.